Verksamhet

NMCs verksamhet består av bland annat följande aktiviteter och projekt:

Rundabordsmöten

Basen för erfarenhetsutbytet inom NMC är Rundabordsmöten - diskussionsmöten i mindre grupper för medlemmar, där angelägna teman kring miljö- och hållbarhetsarbete tas upp. Ett Rundabordsmöte kan bygga på att ett par medlemmar berättar om framgångsfaktorer eller erfarenheter från sin verksamhet. Det kan också initieras av en medlem som vill diskutera en problemställning i workshop-form. Exempel på teman är ledningssystem, miljöutbildning, förändringsarbete och hållbarhetsredovisning. Gemensamt för mötena är den öppna och aktiva diskussionen kring bordet, där medlemmar från olika branscher och typer av organisationer delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Datum och inbjudan för aktuella Rundabordsmöten hittar du i vårt kalendarium.

Miljöimpuls!

Till Miljöimpuls! bjuder vi in en eller ett par intressanta föredragshållare och diskuterar aktuella frågor inom hållbarhet. Mötena pågår normalt ett par timmar, med start vid 15-tiden, och avslutas med diskussioner över ett glas vin eller en öl. Mötena är öppna både för medlemmar och andra intresserade. Vi bjuder in t ex journalister, miljöorganisationer, anställda vid myndigheter, miljödepartementet och näringsdepartementet, studenter m fl och hoppas att detta skall leda till intressanta diskussioner. Att finna lämpliga former för dialog ser vi inom NMC som en av nycklarna till framgång på miljöområdet.  Miljöimpuls! anordnas ungefär fyra gånger per år. Datum och inbjudan för Miljöimpuls! hittar du i vårt kalendarium.

Frukostmöten

Korta möten där deltagarna bjuds på frukost medan de lyssnar till en aktuell talare.

Sensommarmöten

Informella, naturnära medlemsmöten, dit särskilda gäster inbjuds för dialog.

Studiebesök

Lärorika besök hos institutioner och företag.

Webbmöten

Samtliga NMCs frukostmöten och MiljöImpulser webbsänds och spelas in. Det gör det möjligt att delta på NMCs möten på distans. Inspelningar av mötena är tillgängliga på NMCs medlemssidor för att spelas upp vid valfri tidpunkt.

Seminarier och konferenser

Större seminarier och konferenser anordnas ofta i samarbete med idémässigt närstående organisationer.

Utbildning

Skräddarsydda kurser i aktuella sakfrågor eller ledarskapsfrågor.

Priset för Hållbart ledarskap

Priset delas ut av NMC för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Marknadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hänsyn blir allt högre och arbetet med  hållbar utveckling alltmer betydelsefullt. NMC vill uppmärksamma alla de som arbetar aktivt för att integrera tänkandet kring miljö och hållbar utveckling i näringslivet. Priset är årligt och delades ut första gången för 1999. Utmärkelsen består, förutom äran, av ett vandringspris i form av en glasstatyett i återvunnet glas, utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson. NMC delar också vissa år ut ett Hederspris.  Vinnaren av denna utmärkelser utses av NMCs styrelse.

Enkätundersökning

Vartannat år genomförs en enkät om miljöchefens roll och arbetet med hållbarhetsfrågor. Resultatet från enkäten presenteras i en rapport som är tillgänglig för NMCs medlemmar på föreningens hemsida.

Lösenordsskyddade medlemssidor

Med bl a referat, dokumentation och inspelningar från tidigare möten samt fullständig medlemsmatrikel. Här kan medlemmarna också enkelt anmäla sig till kommande möten och se vilka andra som har anmält sig till dessa.

Medlemserbjudanden

NMCs medlemmar erbjuds förmånliga rabatter på bland annat tidskrifter och utbildningar. Se medlemserbjudanden.

Medlemskap

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. Miljö-/hållbarhetschefen eller motsvarande fungerar normalt som kontaktperson. Samtliga personer i organisationen har rätt att delta i NMCs aktiviteter. Årsavgiften är 14 000 kr plus moms. Av detta är 13 000 kr en avdragsgill serviceavgift och 1000 kr en momsfri medlemsavgift. Medlemsavgifterna går oavkortat till verksamheten. Eventuella överskott fonderas för framtida bruk. Alla normala aktiviteter i föreningen är kostnadsfria för medlemmarna.


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer