NMC erbjuder möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk och verksamheten består främst av diskussionsmöten, utbildning och andra nätverksmöten för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade.

 

Om NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv samlar företag och organisationer från hela Sverige som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har idag ca 230 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting. Fram till 2014 hette föreningen Näringslivets Miljöchefer (NMC).

Verksamhetsidé

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en partipolitiskt oberoende, ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen är branschöverskridande och verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter mellan företag och organisationer. Verksamheten bygger på medlemmarnas egen vilja till förändring och samarbete.

Mål och verksamhet

NMCs övergripande mål är att underlätta för medlemmarna att aktivt bedriva och löpande utveckla ett professionellt hållbarhetsarbete. Ytterligare ett mål är att öka kunskapen om näringslivets arbete med hållbarhet.

Föreningen verkar i första hand genom att erbjuda miljö/hållbarhetschefen och andra anställda möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Föreningen fungerar som ett nätverk och verksamheten består främst av diskussionsmöten, frukostmöten, debatter och utbildning för medlemmarna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för andra intresserade.

Vision

NMC stödjer sina medlemmar att bli framgångsrika företag inom hållbar utveckling genom att:

  • allt NMC gör utgår från medlemsföretagens behov
  • alltid erbjuda spetskunskap och aktuell information 
  • skapa förutsättningar för möten & dialog i generös atmosfär
  • arbeta tillsammans över gränser, t ex kompetens-, funktions-, nationsgränser

Därigenom blir NMC det naturliga valet.

Medlemskap

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen. Miljö-/hållbarhetschefen eller motsvarande fungerar normalt som kontaktperson. Samtliga personer i organisationen har rätt att delta i NMCs aktiviteter. Årsavgiften är 14 000 kr plus moms. Av detta är 13 000 kr en avdragsgill serviceavgift och 1000 kr en momsfri medlemsavgift. Medlemsavgifterna går oavkortat till verksamheten. Eventuella överskott fonderas för framtida bruk. Alla normala aktiviteter i föreningen är kostnadsfria för medlemmarna.


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer