NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling – Addis Ababa Action Agenda. Addis-agendan är en viktig och integrerad del i arbetet att nå det globala målen som antogs i september samma år.

Inom ramen för Addis-agendan presenterade Sverige vid FN:s Financing for Development Forum (FfD-Forum) i New York den 22–25 maj 2017 en rapport med exempel på verksamheter inom olika sektorer som kopplar till åtaganden i agendan.

Tanken med den svenska rapporteringen var att stimulera en verksamhetsorinterad och exempeldriven dialog på forumet. Avsnittet som rör näringslivets bidrag inleds med fem exempel från näringslivet där alla fem inkluderar NMC-företag:

  1. Skanskas Code of Conduct
  2. SEB: Micro finance funds
  3. Empowered and organised women and men rice growers and workers in Punjab, Pakistan – Axfood
  4. Plastics pollutions in the oceans - BillerudKorsnäs and Tara Expeditions
  5. Reuse of purified waste water – Swedish Environmental Research Institute (IVL), Xylem, the Swedish Association of Graduate Engineers, Swedish Water, Stockholm Water, SYVAB, Käppala, VA-cluster Mälardalen

Tre av dessa exempel skickades in vi den förfrågan som NMC fick från UD tidigare i år. Rapport kommer även att ligga som en bilaga till Sveriges rapport till FN:s politiska högnivåforum (High Level Political Forum, HLPF), som äger rum 10-19 juli i New York. Vid detta forum kommer ett antal länder, däribland Sverige, att presentera sitt arbete för att bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås.

Publicerad 2017-05-29


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer