Karin Bratt, Fredrik Liljedahl och Anja Huber,
masterstudenter som läser International
Business på Handelshögskolan.

 

NMC inleder samarbete med Handelshögskolan

PRESSMEDDELANDE 2015-02-11

NMC inleder ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och tar in internationella toppstudenter för att slipa nätverket och se till att vi fortsätter att leverera mervärde till våra medlemmar. Studenterna Anja Huber, Fredrik Liljedahl och Karin Bratt går sista terminen på masterprogrammet International Business.

Den 9 februari hölls ett första arbetsmöte mellan NMC och studenterna för att lära känna varandra och lägga upp en arbetsplan under våren. Studenternas uppdrag består bland annat av att göra en intressentanalys och intressentdialog genom att intervjua utvalda medlemmar för att se över verksamheten och komma med rekommendationer för hur NMC kan skapa mervärde för sina medlemmar. 

Vi ser fram emot samarbetet och tror att resultaten kommer att vara till stor nytta för NMC:s medlemmar.  

Om du som medlem vill komma i kontakt med studenterna och vill bli intervjuad, kontakta NMC:s Generalsekreterare Lena Ander.

lena.ander@nmc.a.se
010-505 10 82


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer