Erbjudanden från SIS, Swedish Standard Institute

SIS har drygt 20 års erfarenhet av utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utbudet spänner från nybörjarkurser till utbildningar på högre nivå. Fokus ligger på tillämpning av de kunskaper SIS lär ut och på att ge dig rätt verktyg, metoder och tillvägagångssätt. Utgångspunkt är att de praktiska övningarna ska ta lika stor plats som de teoretiska. Som medlem i NMC får du 15% rabatt på SIS öppna utbildningar inom ovan nämnda områden.

Tidningen Perspektiv ger tips om uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem. NMC medlemmar får 20% rabatt vid tecknande av prenumeration.

NMC medlemmar erhåller också 15 % rabatt på handböcker inom kvalitet och miljö utgivna av SIS Förlag, samt på alla standarder som är fastställda av SIS inom ledningssystem för kvalitet och miljö.

Beställning sker per telefon 08-555 523 10 eller via mail. Hänvisa till "NMCs prislista".

SIS erbjuder även personcertifiering. Genom att certifiera dig som specialist ledningssystem får du ett kvitto på din kunskap och kompetens om kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Du får ett bevis på att du har kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ett ledningssystem för kvalitet- och miljöledning.


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer