Medlemserbjudande

NMC – Nätverket för Hållbart Näringsliv 

För att driva samhällsutvecklingen framåt mot en hållbar framtid behöver näringslivet vara en samlande kraft och aktiv pådrivare. NMC är ett branschöverskridande forum och en plattform för erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande möten företag emellan. NMC är den samlande kraften för ett hållbart näringsliv och har varit det i 20 år.

Inom nätverket finns 260 företag inom olika branscher som tillsammans lyfter hållbarhetsfrågorna i näringslivet. Tillsammans är vi en samlande kraft som driver på hållbar utveckling i samhället både nationellt och internationellt. Genom nätverket skapas värdefulla kontakter, spetskom­petens och erfarenheter utbyts och hållbarhetsfrågorna blir belyses från olika perspektiv. NMC är ett viktigt forum för företag och organisationer som ligger i framkant och driver utvecklingen framåt. Tillsammans är vi med och formar en hållbar framtid!

Nätverket består främst av diskus­sionsmöten, utbildning och andra nätverksmöten för medlem­marna. Dessutom arrangeras seminarier och konferenser som är öppna även för experter och andra intresserade. Mötena hålls i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå varav flertalet av mötena sänds direkt via webben.

Som medlem i NMC får du:

  • Omvärldsbevakning och trendspaning
  • Inspiration, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och kunskapslyft inom ett flertal hållbarhetsområden
  • Ett brett kontaktnät med en bred komptensbas hos företag som ligger i framkanten inom miljö- och hållbarhet
  • Sveriges största professionella nätverk av företag/organisationer som är med och skapar ett hållbart näringsliv
  • Möjlighet att delta på ca 40 möten och aktiviteter per år, på plats eller via webben
  • Medverka på NMC:s årliga Sensommarmöte med studiebesök och utflykter
  • Genom studiebesök få inblick i det strategiska och operationella hållbarhetsarbetet hos olika företag och organisationer 

Som medlem i NMC har du även möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden och rabatter, se länk nedan.

Swedish Standards Institute

Hertz hyrbilar

Intertek Academys kurser


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer