De globala hållbarhetsmålen – hur ser näringslivets karta och färdplan ut?

Två år har gått sedan världens stats- och regeringschefer enades om 17 globala mål för hållbar utveckling. Till 2030 ska fattigdom och hunger utrotas, ojämlikheter inom och mellan länder bekämpas, fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen byggas, de mänskliga rättigheterna skyddas, jämställdhet främjas, samt ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser säkerställas.

För att detta ska vara möjligt måste alla länder och aktörer kavla upp ärmarna, och då inte minst näringslivet som ses som en nyckelspelare. Här krävs nytänkande, mod, handlingskraft liksom samarbete inom och mellan branscher och samhällssektorer.

Välkommen till ett halvdagsevent där vi ställer in siktet på ett näringsliv som är hållbart på riktigt!

Vi inleder med en stafett med inspel från bland annat Agenda 2030-delegationen, MISUM/Stockholms handelshögskola och WWF (mer detaljerad information om programmet kommer). Därefter bjuds alla deltagare in att diskutera hur ett näringsliv ser ut som verkligen är hållbart och hur färdplanen dit ser ut.


Fakta och anmälan

Mötesform
Halvdagsevent

Datum och tid 
Onsdagen 20 september 2017. Kl. 12:45-17:00 inkl. tid för nätverkande och mingel.

Lokal 
Återkommer med information om plats.

Deltagare
Mötet är öppet för NMC:s medlemmar och andra intresserade. 

Kostnad 
Mötet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar. Kostnaden för övriga är 1500 kr exkl. moms. Frånvaro utan återbud debiteras med 500 kr + moms.

Anmälan
Klicka på anmälningsknappen nedan så kommer du till vår inbjudan i Eventbrite där du kan anmäla dig och även se vilka andra som redan är anmälda.

Sista anmälningsdag 
Måndagen 25 september 2017

Kontakt 
För mer information kontakta kansliet på 010 505 05 72 eller info@nmc.a.se

Redan anmälda