26 april: Trendspaning om hållbara leverantörskedjor

HELDAGSWORKSHOP, STOCKHOLM - Ökade krav på transparens och spårbarhet, internationella regleringar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och Agenda 2030 driver företagen att förändras. Välkommen till en dag då vi samlar GreenChains och NMC:s medlemmar för att diskutera hur vi kan arbeta med våra leverantörskedjor.

Läs mer

26 april 2017

Välkommen till NMC:s årsmöte 2017

ÅRSMÖTE, STOCKHOLM - Vilka beslut tycker du som medlem att föreningen ska ta? Vilka frågor tycker du är viktiga? Hur ska NMC skapa bäst medlemsnytta? Välkommen till NMC:s årsmöte och gör din röst hörd!

Läs mer

27 april 2017

De globala hållbarhetsmålen och de nya redovisningskraven – hur hanterar vi dem på ett strategiskt och kommunikativt sätt?

RUNDABORDSMÖTE, GÖTEBORG – Välkommen att diskutera frågor som: Hur väljer vi ut vilka av de 17 globala hållbarhetsmålen och dess 169 delmål som är väsentliga för vårt hållbarhetsarbete? Hur lyfter vi fram vårt bidrag till dessa mål i vår kommunikation? Hur ser vi samtidigt till att vi uppfyller de nya redovisningskraven?

Läs mer

23 maj 2017

Fossilfritt Sverige – Hur kan näringslivet vara en motor i omställningen?

SEMINARIUM, STOCKHOLM - Hur ser ett fossilfritt Sverige ut? Hur ska näringslivet vara en motor i omställningen? Välkommen att träffa Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs mer

13 juni 2017

Hur kan vi följa upp och mäta det verkliga värdet av vårt hållbarhetsarbete?

SOMMARMINGEL, STOCKHOLM - Vilka faktiska förändringar leder våra hållbarhetsarbeten till och hur värderar vi dem? Välkommen till ett seminarium om metoden SROI – Social Return on Investment.

Läs mer

6 juli 2017

Nätverkslunch i Almedalen

NÄTVERKSLUNCH, ALMEDALEN - Kom och nätverka med andra medlemmar när NMC bjuder på lunch i Almedalen! Ta gärna med dig en gäst som inte tillhör ett medlemsföretag så att fler får upp ögonen för NMC. Välkommen!

Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

INTERVJU - Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att titta på bilder och filmer som visar sexuella övergrepp på barn. Se våra intervjuer med Telia Company i Sverige och CGI Sverige som berättar hur de gör för att upptäcka och motverka barnövergrepp som sker online.

Läs mer