Vem vill du se som vinnare av priset Hållbart Ledarskap 2017?

Priset delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Priset tilldelas en person som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i hens organisation eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Välkommen att nominera din kandidat senast den 31 mars 2017.

Läs mer

23 februari 2017

Hur tycker du att tillsynen kan bli bättre?

RUNDABORDSMÖTE, GÖTEBORG - En översyn pågår över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv samt bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. Välkommen till detta rundabordssamtal där du tillsammans med tillsynsmyndigheter får möjlighet diskutera hur dagens miljötillsyn fungerar och vad som skulle kunna bli bättre. OBS! Begränsat antal platser!

Läs mer

15 mars 2017

Vad kan företag göra för att förhindra barnövergrepp på nätet?

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Statistik visar att 1 av 1000 personer tittar på övergreppsmaterial på sin arbetsplats. Välkommen att diskutera vad man som företag kan göra för att upptäcka och motverka barnövergrepp som sker online av anställda på arbetsplatsen. Telia och CGI arbetar aktivt med detta och kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

30 mars 2017

Hur minskar vi vårt vattenavtryck i leverantörsled?

WEBB- & RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Brist på vatten medför stora utmaningar för länder och människors hälsa världen över. Det innebär också en affärsrisk för många branscher och företag – inte minst i deras leverantörskedjor. Trots detta bedriver förhållandevis få företag ett systematiskt förbättringsarbete som omfattar vattenanvändningen i leverantörsled. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur företag i samarbete med sina leverantörer kan minska sitt vattenavtryck och därmed också sina affärsrisker.

Läs mer

6 april 2017

Hur kan Integrerad Rapportering lyfta och inspirera hållbarhetsarbetet?

WEBB- & RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Välkommen till ett seminarium där vi tar oss en närmare titt på Integrerad Rapportering. Varför ska man använda IR och vilka använder det redan? Hur kan IR kombineras med till exempel GRI och det nya redovisningskravet? Hur kan IR användas som ett verktyg för att lyfta och inspirera hållbarhetsarbetet i stort? Välkommen att diskutera!

Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Stockholm för att delta på nätverkets kick-off-konferens med rubriken "How do we accelerate the transition to a circular economy? – Barriers, challenges and opportunities." Peter Hopkinson - en av världens främsta experter och läromästare inom cirkulär ekonomi - delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och råd, kryddat med spännande internationella exempel på cirkulära affärsmodeller. Talare var också Anders Wijkman, Erik Hedén, Pär Larshans och Amir Rashid.

Läs mer

H&M:s VD Karl-Johan Persson pristagare av Hållbart Ledarskap 2016

PRESSMEDDELANDE - NMC tilldelar Karl-Johan Persson, VD för H & M Hennes & Mauritz AB, priset Hållbart Ledarskap 2016. Han får priset för sitt sätt att inspirera och utmana hela modeindustrin genom att driva komplexa hållbarhetsfrågor med målet att åstadkomma långsiktig förändring. Foto: Pax Engström.

Läs mer