How do we accelerate the transition to a circular economy? Barriers, challenges and opportunities

KONFERENS, 26 JANUARI 2017, STOCKHOLM – Ta chansen och fånga ett unikt tillfälle att lära och inspireras av en av världens främsta experter och läromästare inom cirkulär ekonomi – Peter Hopkinson. Under en hel eftermiddag delar Peter med sig av sina kunskaper, erfarenheter och råd, kryddat med spännande internationella exempel på cirkulära affärsmodeller. Talare är också Anders Wijkman.

Läs mer

14 december 2016

Nya ISO 14001 – har du kommit igång?

JULMINGEL, MALMÖ - I september 2015 lanserades nya ISO 14001:2015-standarden. I Sverige blir hundratals företag berörda av de nya kraven som ska vara implementerade senast 2018. Under detta möte kommer vi prata om de nya kraven och om vad som krävs för att implementera de nya uppdateringarna.

Läs mer

12 januari 2017

Vad bör regeringens nya centrum för kemikaliesubstitution fokusera på?

SEMINARIUM, STOCKHOLM - Kraven från kunder och konsumenter på att företag ska ha koll på kemikalier ökar. Regeringen vill förbättra förutsättningarna för företag att frivilligt fasa ut oönskade ämnen från varor och produkter och har därför tillsatt en statlig offentlig utredning för att inrätta ett centrum för kemikaliesubstitution. Talare är bl.a. Annika Helker Lundström som är ansvarig för utredningen. Välkommen att diskutera vad centrumet borde fokusera på!

Läs mer

19 januari 2017

Så blev Apoteket Sveriges mest hållbara varumärke

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - 2016 tog Apoteket hem förstaplatsen i Sustainable Brand Index rankning över Sveriges mest hållbara varumärken. Välkommen att träffa Apotekets VD Ann Carlsson som kommer att berätta om företagets framgångsfaktorer, utmaningar och framtidsvisioner för hållbarhetsarbetet.

Läs mer

8 februari 2017

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete?

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Skanska och SCA är två av företagen som har kommit med på CDP:s A-lista 2016. Vi har bjudit in dem för att berätta om sina klimatarbeten. Välkommen att ta del av deras erfarenheter samt att delta i en diskussion om vilka nycklar som leder till ett framgångsrikt klimatarbete.

Läs mer

H&M:s VD Karl-Johan Persson pristagare av Hållbart Ledarskap 2016

PRESSMEDDELANDE - NMC tilldelar Karl-Johan Persson, VD för H & M Hennes & Mauritz AB, priset Hållbart Ledarskap 2016. Han får priset för sitt sätt att inspirera och utmana hela modeindustrin genom att driva komplexa hållbarhetsfrågor med målet att åstadkomma långsiktig förändring. Foto: Pax Engström.

Läs mer

Så tycker ledande företrädare för näringslivet om regeringens klimatarbete halvvägs till valet

NYHET - Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Detta diskuterades på NMC:s och Fores seminarium i Stockholm den 8 september 2016. Talare var bland andra Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen kommenterar det hittillsvarande arbetet och ger varsitt medskick till regeringen inför de nästkommande två åren.

Läs mer