H&M:s VD Karl-Johan Persson pristagare av Hållbart Ledarskap 2016

PRESSMEDDELANDE - NMC tilldelar Karl-Johan Persson, VD för H & M Hennes & Mauritz AB, priset Hållbart Ledarskap 2016. Han får priset för sitt sätt att inspirera och utmana hela modeindustrin genom att driva komplexa hållbarhetsfrågor med målet att åstadkomma långsiktig förändring. Bild: Pax Engström.

Läs mer

25 oktober 2016

Hållbarhetsarbete som skapar finansiellt värde – Shared Value

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Under 2015 gjorde Skandia tillsammans med Uppsala universitet en forskningsstudie i "shared value" – hur man kombinerar affärsnytta med samhällsnytta. Och på Fortune Magazines Change the World list hamnar Skandia på plats 20 – i världen! Kom och träffa Skandias hållbarhetschef Lena Hök som berättar mer om Skandias framgångsrika hållbarhetsarbete.

Läs mer

9 november 2016

Miljötillsyn – samarbete eller motarbete?

SEMINARIUM, MALMÖ - Hur ska miljötillsynen bedrivas, av och mot vem och vad får den kosta? Hur når vi det gemensamma målet – en hållbar utveckling och att värna om miljön för framtida generationer? Välkommen att diskutera olika aspekter av miljötillsyn och vilka konsekvenser tillsynen får för myndigheter och näringslivet.

Läs mer

23 november 2016

Så satsar Boliden och BillerudKorsnäs på säkerhetskultur

SEMINARIUM, STOCKHOLM - Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) i samarbete med NMC bjuder in till ett spännande halvdagsseminarium där Boliden och BillerudKorsnäs berättar om hur de jobbat med att införa säkerhetskultursatsningar i respektive bolag. Hur jobbar ditt företag med att förbättra säkerhetskulturen? Ta med dig arbetsmiljö- eller EHS/SHE-chefen och få en inblick i hur andra gör!

Läs mer

24 november 2016

Science Based Targets - why businesses are aligning their goals with science

SEMINARIUM, STOCKHOLM - Science Based Target Setting is an initiative that promotes innovative approaches to set ambitious and meaningful corporate GHG reduction targets that are consistent with the goal of limiting global warming to less than 2°C compared to pre-industrial temperatures. This session will take a deeper dive into what a science based target is.

Läs mer

7 december 2016

Vad gör de nordiska företagen för barns rättigheter?

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Global Child Forum har nyligen avslutat den första benchmarkstudien någonsin på de 300 största nordiska bolagen och vad de gör i förhållande till barns rättigheter. Välkommen att delta när resultaten av studien presenteras och ledande företagsprofiler delar med sig av olika erfarenheter kring att arbeta för barns rättigheter.

Läs mer

14 december 2016

Nya ISO 14001 – har du kommit igång?

JULMINGEL, MALMÖ - I september 2015 lanserades nya ISO 14001:2015-standarden. I Sverige blir hundratals företag berörda av de nya kraven som ska vara implementerade senast 2018. Under detta möte kommer vi prata om de nya kraven och om vad som krävs för att implementera de nya uppdateringarna.

Läs mer