Näringslivstopparna som gör upp om priset Hållbart Ledarskap

PRESSMEDDELANDE 2 JUNI 2016 - Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Styrelsen i NMC har enats om fyra finalister som konkurrerar om priset 2016: Hans Vestberg, VD, Ericsson Group; Marie Ehrling, styrelseordförande, Telia Company; Richard Bergfors, VD, Max Hamburgerrestauranger AB; och Karl-Johan Persson, VD, H&M AB.

Läs mer

30 augusti 2016

Sensommarmöte om hållbar design

MEDLEMSRESA, VÄRNAMO - Den 30-31 augusti är det dags för årets medlemsresa. I år går resan till Värnamo i Småland och Store Mosse nationalpark som är sydsveriges största myrområde. Vi kommer att besöka Lammhults Möbel AB och titta närmare på deras designprocess och utifrån det diskutera hållbar design och produktutveckling. Välkommen att nätverka med andra medlemmar och få en unik naturupplevelse på samma gång!

Läs mer

8 september 2016

Halvtid för regeringen – dags för klimatutvärdering

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen betygssätter det hittillsvarande arbetet och ger politiken var sin hemläxa.

Läs mer

20 september 2016

Hur kan vi arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan?

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Leverantörskedjor är ofta komplexa, samtidigt blir vikten av att ha kontroll över och vara delaktig i sina leverantörskedjor allt tydligare. På detta möte kommer vi att fokusera på processer, verktyg och hur vi tillsammans kan skapa mer hållbara leverantörskedjor. Talare från SLL och Vattenfall.

Läs mer

20 september 2016

Hur arbetar näringslivet med energikartläggningen?

SEMINARIUM, MALMÖ - Lagen om energikartläggning syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag och under det första kvartalet 2017 ska resultaten från energikartläggningen rapporteras till Energimyndigheten. Vid detta seminarium kommer du att få inspiration och mer kunskap i arbetet med energikartläggningar. Kom och diskutera med andra NMC-medlemmar och om hur de arbetar med energieffektivisering i sina företag.

Läs mer

6 oktober 2016

Energikartläggning – Hur gör man och vilka är nyttorna?

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Under 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. På detta möte kommer vi prata om: Hur lyckas man med sin energikartläggning och vilka är nyttorna? Vilka stöd och krav finns för stora respektive små- och medelstora företag? Vi kommer dessutom få lyssna till ett företagscase. Talare från Energimyndigheten.

Läs mer

13 oktober 2016

Hållbarhetsdagen och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2016

KONFERENS, STOCKHOLM - I kölvattnet av det lyckade klimatavtalet i Paris krävs det hållbara ledarskapet. I samband med Veckans Affärers Hållbarhetsdag delar NMC ut priset Hållbart Ledarskap 2016. Medlemmar i NMC deltar på Hållbarhetsdagen till rabatterat pris och betalar bara 995 kr (ordinarie pris är 1995 kr).

Läs mer