Halvtid för regeringen – dags för klimatutvärdering

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM, 8 SEPTEMBER 2016 - Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen betygssätter det hittillsvarande arbetet och ger politiken var sin hemläxa. Talare är bland andra Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister.

Läs mer

30 augusti 2016

Sensommarmöte om hållbar design

(FULLBOKAT) MEDLEMSRESA, VÄRNAMO - Den 30-31 augusti är det dags för årets medlemsresa. I år går resan till Värnamo i Småland och Store Mosse nationalpark som är sydsveriges största myrområde. Vi kommer att besöka Lammhults Möbel AB och titta närmare på deras designprocess och utifrån det diskutera hållbar design och produktutveckling. Välkommen att nätverka med andra medlemmar och få en unik naturupplevelse på samma gång!

Läs mer

20 september 2016

Hur kan vi arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan?

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Leverantörskedjor är ofta komplexa, samtidigt blir vikten av att ha kontroll över och vara delaktig i sina leverantörskedjor allt tydligare. På detta möte kommer vi att fokusera på processer, verktyg och hur vi tillsammans kan skapa mer hållbara leverantörskedjor. Talare från SLL, Vattenfall och Atea.

Läs mer

20 september 2016

Hur arbetar näringslivet med energikartläggningen?

SEMINARIUM, MALMÖ - Lagen om energikartläggning syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag och under det första kvartalet 2017 ska resultaten från energikartläggningen rapporteras till Energimyndigheten. Vid detta seminarium kommer du att få inspiration och mer kunskap i arbetet med energikartläggningar. Kom och diskutera med andra NMC-medlemmar och om hur de arbetar med energieffektivisering i sina företag.

Läs mer

27 september 2016

Integrerad hållbarhetskommunikation

MILJÖIMPULS, GÖTEBORG - Allt fler företag väljer integrerad rapportering istället för separata års- och hållbarhetsredovisningar. Integrerad rapportering innebär kortfattat att företagen i sin årsredovisning också rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Vi har bjudit in Lars-Olle Larsson, ambassadör för IIRC i Sverige och Senior Advisor i Halvarsson & Halvarsson och Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management på Volvo AB för att tala om integrerad rapportering.

Läs mer

6 oktober 2016

Energikartläggning – Hur gör man och vilka är nyttorna?

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Under 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. På detta möte kommer vi prata om: Hur lyckas man med sin energikartläggning och vilka är nyttorna? Vilka stöd och krav finns för stora respektive små- och medelstora företag? Vi kommer dessutom få lyssna till ett företagscase. Talare från Energimyndigheten.

Läs mer

NMC:s generalsekreterare går till medie- och underhållningsbranschen

PRESSMEDDELANDE - Efter att ha drivit en stark förändringsresa går Lena Ander, generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och hållbarhetsrådgivare på ÅF, vidare för att möta nya utmaningar på den internationella underhållningskoncernen MTG.

Läs mer